top of page

SHO|S-Housing

               

2.jpg
1.jpg

İşveren: ​Remley İnşaat
Proje Alanı: Serdivan, Sakarya
Yılı: 2018
İşlev: Konut 
Ölçek: 5.000 m²
Durum: Konsept Proje 
Konu: Mimari Tasarım

 
Serdivan, Sakarya kuzey güney aksında yamaca yerleşerek kuzey doğu yönünde şehir, kuzey batı yönünde ise yeşil alan ile manzara ilişkisi kuram yapı grubu, yatırımcı talebine istinaden 2 farklı tipte, müstakil, 2 katlı konutlar olarak çözümlenmiştir. Toplamda 11 yapıdan oluşan yapı grubu, birbirlerini görmeyecek şekilde eğime paralel yönde yerleştirilmiştir. Plan çözümlemelerinde ortak alanların tamamı manzara ve peyzaj ile ilişkili olacak şekilde yerleştirilmiş ve yarı geçirgen bir ilişki tanımlanmıştır. Zemin katta ortak alanlara ek olarak sirkülasyon alanlarının da cephe hattına çekilmesi yapıların çevre ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir karardır.

bottom of page