top of page

SET|Setüstü 11

               

İşveren: Alkataş 
Proje Alanı: Kabataş, İstanbul
Yılı: 2023
İşlev: Konut
Ölçek: 3500 m2
Durum: Konsept Proje
Konu: Yapım Aşamasında


 

Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde, Boğaz silüetindeki Setüstü semtinde, bitişik nizamlı yapı grupları arasında yerini alan, 19 Ada | 74 Parsel; hemen önünde yer alan Kabataş Vapur İskelesi, T1 Tramvay Hattı, komşu parsel aksından geçmekte olan F1 Füniküler Hattı ve yakın zamanda tamamlanacak olan M7 Metro Hattı ile İstanbul için önemli bir ulaşım merkezinin kesişim noktasında yer almaktadır. 19 Ada | 74 Parsel; bulunduğu konum itibariyle, en alçak noktası, deniz seviyesinden yaklaşık 8m yükseklikteki, parsele girişin de sağlandığı İnebolu Sokak olan, en yüksek noktası ise; İnebolu Sokak ile arasında 20m kot farkı bulunan, Gümüşsuyu’ na doğru uzanan taş duvarlarla taraçalanmış setler olan, güneydoğu-kuzeybatı aksında konumlanmış, toplamda 720 m2 yüzölçüme sahip bir alandır.
 

Parsel içerisinde konumlanan 2 yapı için öncelikli çözüm hedefi; İnebolu Sokak’ tan parsele girişin sağlanmasından sonra, mevcut duvarların da korunarak, arka bloğa ulaşımın sağlanmasıdır. Bunun için ön blok zemin katındaki merkezi apartman giriş holü bir pasaj gibi düşünülmüş olup, ön blok arka cephesine kadar uzanan kesintisiz bir geçiş konumlandırılmıştır. Ön blok içerisindeki bu pasajdan arka bahçeye ulaşan kullanıcılar için; düzenlenmiş olan çelik konstrüksiyonlu açık merdiven, asansör ve köprü ile de arka bloğa ulaşım sağlanmaktadır.

Yapıların plan şemalarının çözümlenmesine takiben, cephe tasarım kararlarının verilmesi sürecinde; geçmişten bugüne boğaz yapıları incelenmiş ve açık-kapalı çıkma oranları, cephe malzemeleri, dolu-boş oranları, saçak detayları ve geçirgenlik üzerine analizler yapılarak, modern bir üslupla konumuna uygun bir tasarım oluşturulmuştur.
 

Kesintisiz boğaz manzarasına hakim bloklar için; simetri eksenli, tamamen saydam geniş boşluklardan oluşan, çift cumbalı ve cumbaların her iki yanında açılan lineer boşluklar ile tanımlanan bir oran belirlenmiş olup, bu oranların da cephenin tüm düşey hattı boyunca kesintisiz devamı sağlanmıştır. Tüm bu şeffaflığı; bir tül etkisi ile yarı geçirgen bir hale getiren, doğu cephesinin güneş ışınlarından ve önündeki transfer merkezinin karşılıklı görsel temasından koruyan, açılır-kapanır, konstrüktif, boşluklu metal paneller eklemlemek suretiyle, cephenin ana karakteri belirlenmiştir. Tasarlanan bu metal cephe elemanı, her iki yapının da manzara yönündeki çıkma cepheleri ile diğer tüm cephe yüzeylerindeki korkuluklar ve giriş saçaklarında kendini göstererek, cephe dilinde ve yapılar arasında bir bütünlük yaratılması hedeflenmiştir. Kalan opak yüzeyler ise; cephe yüzeyinde  doğal taş, çatıda ise saçakla beraber titanyum çinko kenetli kaplama ile tamamlanmıştır.
 

Sonuç olarak; zorlu arazi yapısı ve çevre etmenlerin sınırlandırmasıyla oluşturulan sirkülasyon şeması ve bu şemaya uygun bir şekilde çözümlenen plan tipolojileri ile kendine ve yerine özgü bir yapı grubu tasarlanmıştır. Açık ve kapalı çıkma oranları, saçak detayları ve seçilen malzemeler ile belirlenen cephe formu ile de, yapı ömrü boyunca, İstanbul Boğazı’ nda, sürekliliği olan zamansız bir tasarım yaratılması hedeflenmiştir.

001.jpg
002.jpg
bottom of page