top of page

S12 | S12 House
               

İşveren: ​Sandal Ailesi
Proje Alanı: Soğucak, Kuşadası, Aydın
Yılı: 2022
İşlev: Konut 
Ölçek: 300 m²
Durum:  Yapım Aşamasında
Konu: Mimari Tasarım + Uygulama

 

S12 Evi, Kuşadası, Soğucak Mevkii'nde, 15x40m ölçülerinde, tek girişli derin bir dikdörtgen parselin içerisinde bulunan, tekil bir konut yapısı tasarımıdır.

 

Parselin kendine özgü nitelikteki formundan yola çıkılarak; yapının parsel derinliği boyunca, doğu sınırına lineer bir şekilde konumlandırılarak batıya yönlendirilmesi ile birlikte; projedeki tüm mahallerin, peyzaj ve manzara ile ilişkisinin homojen bir şekilde kurgulanması amaçlanmıştır. Bu amaçla; öncelikle, tüm mahaller en küçük birimlerine kadar ayrıştırılmış ve parsel formasyonuna uygun bir biçimde, dolu-boş, peyzaj, manzara, sirkülasyon ilişkileri gözetilerek, ard arda sıralı bir şekilde yeniden bir araya getirilerek bir yerleşim ve yapı planı elde edilmiştir.

 

Parsel derinliği boyunca, doğu sınırına yaslanan bu yeni lineer yapı kütlesinin mahalleri; sırasıyla, yol cephesine yakın servis alanları, karşılama, yapı merkezinde yaşama alanları ve son olarak da yatak odaları olacak şekilde sıralanmıştır. Tüm bu mahaller birbirlerine, yer yer açık alanlarla birleşen, yer yer kesiştiği mahallere eklemlenen, tamamı doğu parsel sınırı boyunca kesintisiz uzanan, lineer bir açık sirkülasyon hattı ile bağlanmıştır. Mahal birimleri arasındaki fiziksel irtibatı kopararak, yapının lineer ve şeffaf formunu destekleyen yapısal boşluklar oluşturulması, suyun ve peyzajın da dahil edildiği açık avlular ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zemin kattaki yaşama alanı ile üst katın merkezi konumundaki sofa alanını dikey yönde irtibatlandırarak katlar arası ilişkiyi sağlayan galeri boşluğu da, yarattığı hacim ile yapı merkezini tanımlayan bir tasarım kararı olmuştur. Üst katta, yol cephesinden geriye doğru çekilen kütle tasarımı ile elde edilen deniz manzarasına hakim teras alanı, hem üst kattaki mahaller ile irtibatlı olması hem de zemin kottan ulaşılabilen açık merdivenler sayesinde; tüm kullanıcıların bu terası kesintisiz bir şekilde kullanımına olanak sağlamaktadır.

 

Tüm bu ilişkileri lineer bir şekilde çevreleyerek parsel sınırına kadar uzanan ve yapıyı yatay düzlemde tanımlayarak altında kalan hacimleri izole eden, yarı geçirgen mesnetsiz geniş açıklıklı saçak ise; izdüşüm alanı içerisinde bulunan zemin kattaki avlu, sirkülasyon ve peyzaj alanlarının, gün içerisinde farklılaşan birçok kullanımına da olanak sağlamaktadır. 

Zemin kotta yaratılan bu çeşitliliğin, açık-kapalı ilişki sınırının yok edilerek genişletilmesi amacıyla; katlanarak açılabilen saydam geniş cephe tasarımlarından yararlanılmıştır. Yapının yatay düzlemdeki mesnetsiz uzanımlarını ve geniş açıklıklarını narin düşey taşıyıcılar ile desteklemek adına çelik sistem tasarımı tercih edilmiştir. 

 

Cephe tasarımında ise; zemin katta tercih edilen geniş cephe saydamlık oranları ile beraber opak yüzeylerde taş kaplama; tamamen güneş gören üst kat cephesinde ise daha az saydam yüzey ile opak yüzeylerde dokulu beyaz sıva tercih edilmiştir. Alt üst ilişkisini bütünleştirerek, yapının lineer etkisinin de sürdürülebilmesi amacıyla; kapandığında cephe ile hem yüz hale gelen cephe panellerinden yararlanılmıştır.

 

Lineer yapı kütlesinin tüm çevre unsurlarıyla beraber parselin bir sınırına yaslanması ile ortaya çıkan kesintisiz, dikdörtgen tek parça peyzaj alanı da; tüm mahaller ile irtibatlı bir şekilde yine parsel ve yapı formunda, parsel sınırına dayanan bir havuz ve oturma alanları ile yapıya açık alanda hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. 

18.jpg
23.jpg
19.jpg
24.jpg
14.jpg
bottom of page