top of page

OH | Villa Haniya
               

İşveren: ​Osama Haniya
Proje Alanı: Kırkpınar, Sapanca, Sakarya
Yılı: 2022
İşlev: Konut 
Ölçek: 300 m²
Durum:  Yapım Aşamasında
Konu: Mimari Tasarım

 

OH EVİ, Sapanca Gölü manzarasına bakan, eğimli bir köşe parsel üzerinde; farklı kullanım ve kullanıcı tipleri için tasarlanan içe dönük bir hafta sonu evi projesidir.

 

Yapı, köşe parsel üzerinde muhtemel yükselmesi beklenen tekil bir kütle yerine, yol-eğim-komşu-manzara ilişkileri göz önünde bulundurularak, mekan ihtiyacı ve eğim ilişkisinden türetilen, ortak alanlar, odalar ve sirkülasyon birimleri olmak üzere 3 farklı kütlenin içiçe geçmesiyle elde edilen yeni ilişkiler üzerine kurgulanarak formunu tamamlanmıştır. Kütleler arasındaki yükseklik farklılıkları, yapının zeminde yayılarak, topografyada mümkün olduğunca kaybolmasını amaçlayarak belirlenmiştir.

 

Komşu parsel boyunca eğime dik uzanan 2 katlı, odaların bulunduğu kütle ile mutfak ve salonun farklı kotlarda ilişkilendiği, yolla ilişkisi minimize edilmiş, üzerinde manzaraya hakim teraslar bulunan tek katlı kütle; yatayda uzanan ve içerisinde merdiven, karşılama holü ve tüm sirkülasyonları barındıran, her 2 ucu şeffaf genişçe bir bağlayıcı ile birleştirilmiştir. Bu 3 kütlenin bir araya gelişleri ile oluşan yapının oluşturduğu nitelikli, kullanılabilir boşlukların, yapı içi ve çevresine iç avlu/bahçe olarak eklemlenmesi sağlanmıştır. Zemin kat oda önüne yerleştirilen koridorun yarı geçirgen hale getirilmesi ile elde edilen okunabilir insan hareketi; salon, karşılama, mutfak, odalar ilişkisinin şeffaf bağlayıcı kütle ile birlikte kuvvetlendirilmesini amaçlamıştır.

 

Çevre ile ilişkisinin sınırlanması ve içe dönüklüğün sağlanması amacıyla; yapı çevresinde ve cephesinde peyzaj üzerine yerleştirilen tekil duvarlar ile saydam yüzeyler önünde kullanılan yarı geçirgen sabit cephe panelleri yapının yalın cephe tasarımını oluşturmaktadır.

13.jpg
16.jpg
14.jpg
17.jpg
03.jpg
bottom of page