MHO|Modüler Konut

                    M-Housing

İşveren / Employer: ​Metal Yapı
Proje Alanı / Project Location: Almanya, Germany
Yılı / Year: 2018
İşlev / Function: Modüler Konut / Modular Housing
Ölçek / Size: 300 m²
Durum / Situation: Konsept Proje / Concept Project
Konu / Issue: Mimari, İç Mimari / Architecture, Interior Architecture

 

Almanya’da muhtelif lokasyonlarda, hızlı, çevreci ve ihtiyaca yönelik konut üretiminin sağlanması amacıyla, farklı taşınabilir çelik modül birimlerin birleşiminden oluşan blok tipolojisi oluşturulmuştur. Farklı modüllerin üretimi off-site olarak tamamlanacak şekilde, karayolu ve denizyolu taşımacılığının mümkün kıldığı ölçüler belirlenerek tasarlanmıştır. 

Block typology, consisting of a combination of different portable steel module units, has been created in order to provide fast, environmentally-friendly housing production in various locations in Germany. It has been designed by determining the measurements made possible by road and sea transportation so that the production of different modules can be completed off-site.

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.