top of page

M44|Moda44

               

İşveren: ​ARNC
Proje Alanı: Moda, Kadıköy
Yılı: 2021
İşlev: Konut 
Ölçek: 150 m²
Durum:  Tamamlandı
Konu: İç Mimari Tasarım+Uygulama

 

İstanbul’un Anadolu Yakası’nın güney sahil aksının başlangıç noktası olarak, 1900’lü yılların başından itibaren şekillenmeye başlayan ve çoğunluğu bitişik nizamlı yapılarla geniş iç avlulu yapı adalarından oluşan mahalle tipolojisine sahip olan Moda semtinde, ana arter üzerinde doğu-batı aksında cephe vererek uzanan mevcut yapı içerisinde yer alan ‘Moda44’ projesi; mevcut bir dairenin, iki mimarın yaşam alanına dair, hacim, sirkülasyon ve doğal ışık kararlarının mekansal nicelikten çok hacimsel niteliğin yeniden-yerinde sorgulanmasıyla ortaya çıkan deformasyon ve yeniden üretim sürecine odaklananan ototelik bir deneyimleme sürecidir.

 

Mevcutta olağan tipte, farklı fonksiyonlara ayrılmış farklı birimlerden oluşan plan tipolojisine sahip yaşam alanı içerisindeki birimlerin yerleri, çevre ilişkisi ve kullanıcı profili de düşünülerek, sınırları ortadan kaldıracak şekilde, totaliter bir işleyişe kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenmiş ve bu sayede iç mekandaki hacmin ve doğal ışık yayılımının ve iç-dış ilişkisinin kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Doğu cephesinde denize, batı cephesinde ise yeşil avluya açılan yapının, bu cephelerde konumlanan birimleri, farklı kullanım fonksiyonlarını da içerisinde barındıran tek birer hacme indirgenmiştir. Bu sınırsız ve tek hacimli mekanların sürekliliğini ve vurgusunu artırmak amacıyla da tüm yaşam alanı içerisinde, birbiriyle uyumlu ve sade, yalnızca birkaç malzemeden yararlanılmıştır. Bu totaliterleştirme esnasında ortaya çıkan yapının taşıyıcı sistemine dair izler ise birer sergi elemanı halleriyle yalın bir şekilde kabul edilmiştir. Ortaya çıkan bu sürekli ve zamansız yaşam alanı, üzerine eklemlenen her türlü objeye ve yaşama biçimine uyum sağlayacak nitelikte, iç-dış ilişkisi kuvvetli, geniş hacimli bir mekan ortaya çıkarmıştır.  Tasarımın beklentisi; herhangi bir sonuç ürün yaratmaktan ziyade, deformasyon ve yeniden üretim süreci içerisindeki deneyimleme olgusunun, yaşamsal döngü boyunca sürekliliğinin ve deviniminin de sağlanması olmuştur.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
06.JPG
13.jpg
15.JPG
20.jpg
27_gif.gif
bottom of page