M44|Moda44

               

İşveren / Employer: ​ARNC
Proje Alanı / Project Location: Moda, Kadıköy
Yılı / Year: 2020
İşlev / Function: Konut / Residential
Ölçek / Size: 150 m²
Durum / Situation:  İnşa Aşamasında / Under Construction
Konu / Issue:
İç Mimari / Interior Architecture
 

Moda, Kadıköy’de bulunan mevcut bir dairenin, kullanıcı taleplerine bağlı olarak işleyiş şeması ve iç mimari tasarımı üzerinde çalışılmıştır. Konut içerisindeki mevcut mutfak biriminin yeri değiştirildikten sonra salon birimi ile arasındaki tüm sınırlar giriş holünü de içerecek şekilde kaldırılarak bağlantıları sağlanmış; böylelikle bölüntülü alanların daha totaliter bir işleyişe kavuşturulması ve bu sayede deniz-doğa manzarası ile olan ilişki ile iç mekandaki hacmin ve doğal ışık yayılımının artırılması amaçlanmıştır. Bu totaliterleştirme esnasında ortaya çıkan yapının taşıyıcı sistemine dair izler ise birer sergi elemanı halleriyle yalın bir şekilde kabul edilmiştir. Benzer bir çaba da arka cephe ile geniş yeşil avlu manzarasına açılan yatak odalarının birleştirilmesi ile gösterilmiştir.

The working scheme and interior design were studied of an existing apartment in Moda, Kadıköy, depending on the demands of the users . After the location of the existing kitchen unit in the residence was changed, all borders between the living room unit were removed, including the entrance hall, and their connections were provided; In this way, it is aimed to provide a more totalitarian functioning instead of divided areas; thereby increase the natural light emission and volume in the interior space with the relationship with the sea and nature scenery.  The traces of the structural system of the building, which emerged during this totalitarianization, were accepted simply, as exhibition elements. A similar effort has been made by combining the back façade and the bedrooms that open onto the wide green courtyard view.

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.