M44|Moda44

               

2.jpg
1.jpg

İşveren: ​ARNC
Proje Alanı: Moda, Kadıköy
Yılı: 2020
İşlev: Konut 
Ölçek: 150 m²
Durum:  İnşa Edildi
Konu:
İç Mimari 
 

Moda, Kadıköy’de bulunan mevcut bir dairenin, kullanıcı taleplerine bağlı olarak işleyiş şeması ve iç mimari tasarımı üzerinde çalışılmıştır. Konut içerisindeki mevcut mutfak biriminin yeri değiştirildikten sonra salon birimi ile arasındaki tüm sınırlar giriş holünü de içerecek şekilde kaldırılarak bağlantıları sağlanmış; böylelikle bölüntülü alanların daha totaliter bir işleyişe kavuşturulması ve bu sayede deniz-doğa manzarası ile olan ilişki ile iç mekandaki hacmin ve doğal ışık yayılımının artırılması amaçlanmıştır. Bu totaliterleştirme esnasında ortaya çıkan yapının taşıyıcı sistemine dair izler ise birer sergi elemanı halleriyle yalın bir şekilde kabul edilmiştir. Benzer bir çaba da arka cephe ile geniş yeşil avlu manzarasına açılan yatak odalarının birleştirilmesi ile gösterilmiştir.