top of page

A15 | Akasya A15 Ofis

İşveren: ​Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık
Proje Alanı: İstanbul
Yılı: 2021
İşlev: Ofis
Ölçek: 350 m²
Durum: Tamamlandı
Konu: İç Mimari Tasarım+Uygulama

 

İstanbul Anadolu Yakası’nın ana ulaşım arterlerinin önemli bir kesişim noktasında konumlanan ‘Akasya Alışveriş ve İş Merkezi’ nde bulunan ofis alanı; bu çok katlı, eğrisel plan tipolojisine sahip, saydam cepheli plaza yapısının formsal getirileri ile kullanıcı talepleri birlikte değerlendirilerek, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, bir hukuk bürosu için tasarlanmıştır.

 

Bulunduğu katın yarısı büyüklüğündeki, merkezi girişli ofis planı; karşılama ve toplantı birimleri merkeze konumlandırılarak, bir kolu lounge alanı ve teras ile sonlanan çalışma ve servis alanlarına, diğer kolu ise yönetim mahallerine uzanacak şekilde, kullanıcıları herhangi bir yapısal sınır oluşturmadan yönlendirerek, sepere etmeyi planlamıştır. Temelde, ofis birimleri ve servis alanları olarak ikiye ayrılan fonksiyonların, servis alanı dışında kalan çalışma ve sirkülasyon alanlarının içinde yer alacak, sayıca fazla bölüntülenmesi istenen çalışma birimlerinin, birbirinden bağımsız olup aynı zamanda birbiriyle ve çevresiyle olan ilişkisinin sağlanması için tek bir hacim gibi davranması amacıyla; ışığın katedebilirliğinden faydalanılmıştır. Cephe boyunca yerleştirilen eğrisel, saydam, bağımsız çalışma modülleri; ışığın, ofis boyunca yatayda kesintisiz devam ederek saydam modülleri birbirine bağlayan sirkülasyon hattına, nüfuz etmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede; iç-dış ilişkisinin kuvvetlendirildiği tek bir hacim altında, akustik ihtiyaçların da sağlanabileceği birbirinden bağımsız ancak ilişkili modüller tasarlanabilmiştir. Bu hacimden arta kalan servis alanları ise, yatay koridorla irtibatlı şekilde, çekirdeğe yakın opak birimler olarak konumlandırılmıştır.  

 

Tasarımda öncelenen, doğal ve sürekli olma hallerini vurgulayacak malzeme ve renk seçimleri; tüm sirkülasyon alanlarında kullanılan tek tip mermer, modüllerin şeffaflığını sağlayan cam bölücüler ve zeminde, duvarda, tavanda yer alan farklı doku ve renkteki ahşap paneller ile sağlanmıştır. Kullanılan bu üç temel malzemeye ek olarak, tasarımın formunu öne çıkaracak yapay ışık hatları ile peyzaj kullanımı tercih edilmiştir.

 

Tüm bu kararlar neticesinde, farklı fonksiyonlara ayrılmış olsa da, ışık, malzeme ve yerleşim kararları ile birlikte; kullanıcısına, tek bakışta algılanabilecek süreklilikte ve etkileyici şeffaflıkta bir deneyim sunan bir ofis hayata geçirilmiştir.

aob24_4220bb.jpg
aob06_4135bb.jpg
aob36_4306bb.jpg
aob21_4120bb.jpg
aob27_4256bb.jpg
aob07_4210bb.jpg
aob09_4055bb.jpg
aob31_4296bb.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
bottom of page