127|Remley 127

İşveren / Employer: Remley İnşaat
Proje Alanı / Project Location: Serdivan, Sakarya
Yılı / Year: 2017
İşlev / Function: Konut / Housing
Ölçek / Size: 14.000 m²
Durum / Situation: İnşa Edildi / Built
Konu / Issue: Mimari / Architecture

 

Sakarya ili,Serdivan ilçesinde bulunan, ‘’Serdivan 127’’ konut projesi,kare ve dikdörtgen planlı modüllerle oluşturulan blokların birbirleriyle olan sistematik ilişkisinin yerleşimi düşünülerek tasarlanmıştır. Çekirdek etrafına takılan daire modülleri sayesinde tüm tip dairelerin cephe kullanımı arttırılmıştır. Üç tip daire modülünün kombinasyonları ile iki çeşit blok sistemi oluşturulmuştur. Bu blokların arazi üzerindeki birbirleriyle olan ilişkileri ile bir yandan hareketlilik sağlanırken bir yandan gün ışığı, manzara yönelimi kuvvetlendirilmiştir. Açık çıkmalar ve zemin terasları ile kullanıcıların yapı blokları arasında bulunan peyzajla ilişkisi sağlanmak istenmiştir. Cephede ışık kontrolü için metal cephe panelleri kullanılmıştır. Yapı bloklarının bodrum katları birleştirilerek otopark, kapalı havuz, sosyal alanlar, depolar ve teknik hacimler konumlandırılmıştır.

The ‘’ Serdivan 127 ‘’ housing project, located in the district of Serdivan in Sakarya province, was designed by considering the systematic relationship of the blocks formed with square and rectangular modules. By to the circle modules installed around the core, the facade usage of all types of apartments has been increased. Two types of block systems have been created with combinations of three types of circle modules. While the mobility of these blocks with each other on the land, mobility has been provided, daylight and landscape orientation have been strengthened. It was aimed to provide the relationship between the open spaces and ground terraces and the landscape between the building blocks of the users. Metal facade panels are used for light control on the facade. The basement floors of the building blocks are combined and the parking lot, indoor pool, social areas, warehouses and technical volumes are located.

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.