top of page

127|Serdivan127

730px.png
Premium Proje_Badge.jpg
1.jpg
2.jpg

İşveren: Remley İnşaat
Proje Alanı: Serdivan, Sakarya
Yılı: 2017
İşlev: Konut 
Ölçek: 14.000 m²
Durum: Tamamlandı
Konu: Mimari Tasarım 

 
Sakarya ili,Serdivan ilçesinde bulunan, ‘’Serdivan 127’’ konut projesi,kare ve dikdörtgen planlı modüllerle oluşturulan blokların birbirleriyle olan sistematik ilişkisinin yerleşimi düşünülerek tasarlanmıştır. Çekirdek etrafına takılan daire modülleri sayesinde tüm tip dairelerin cephe kullanımı arttırılmıştır. Üç tip daire modülünün kombinasyonları ile iki çeşit blok sistemi oluşturulmuştur. Bu blokların arazi üzerindeki birbirleriyle olan ilişkileri ile bir yandan hareketlilik sağlanırken bir yandan gün ışığı, manzara yönelimi kuvvetlendirilmiştir. Açık çıkmalar ve zemin terasları ile kullanıcıların yapı blokları arasında bulunan peyzajla ilişkisi sağlanmak istenmiştir. Cephede ışık kontrolü için metal cephe panelleri kullanılmıştır. Yapı bloklarının bodrum katları birleştirilerek otopark, kapalı havuz, sosyal alanlar, depolar ve teknik hacimler konumlandırılmıştır. Yerleşim çevresindeki park alanı ve komşu parseller ile ilişkilenen proje; içe kapalı olma alışkanlığı edinmiş ‘yaşam kompleksi’ olgusuna farklı bir vizyon çizmiştir. Bu sayede kullanıcıların yaşam ve kullanım alanlarında çeşitlilik sağlanarak, yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu bakış açısı ile birlikte özellikle yaşam komplekslerindeki çevreden bağımsız olma olgusunun yeniden tartışılarak yeni yorumların getirilmesi beklenmektedir.

*Proje '2019 Türkiye Mimarlık Yıllığı’na seçilmiştir.
**Proje '2019 Hürriyet Sign of the City Premium Proje Ödülü’ kazanmıştır.

3.jpg
5.jpg
bottom of page