VLK|VK28

               

İşveren / Employer: Oluşum Grubu
Proje Alanı / Project Location: Nişantaşı, İstanbul
Yılı / Year: 2018
İşlev / Function: Konut, Ticaret / Housing, Commercial
Ölçek / Size: 2.370 m2
Durum / Situation: İnşa Edildi / Built
Konu / Issue: Mimari / Architecture

 

VK28, kentsel ölçekte geçmişi 100 yıla dayanan, mikro ölçekte ise günümüzde önemli bir ticari artere dönüşmüş olan Vali Konağı Caddesi’nde bulunuyor. Plan çözümlerinde Vali Konağı Caddesi’ne bakan ön cephe tamamen yaşam alanı olarak projelendirilirken, orta bölüme hizmet birimleri, iç avluya bakan arka cepheye de yatak odaları gelecek şekilde düzenlenmiştir. Yapının cephe tasarımı, Vali Konağı Caddesi’nin tarihsel kimliğini modern bir dille yansıtmayı amaçladı.

VK28 is located on Vali Konağı Street, which has a history of 100 years on an urban scale and has turned into an important commercial artery on a micro scale. In the plan solutions, the front facade overlooking the 'Valikonagi Street' is designed as a living area, while the service units are arranged in the middle section and the bedrooms on the back facade overlooking the inner courtyard. The facade design of the building aimed to reflect the historical identity of the 'Valikonagi Street' in a modern way.

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.