MBM|Meltem Beach&Rooms

İşveren / Employer: ARNC
Proje Alanı / Project Location: Silivri, İstanbul
Yılı / Year: 2020
İşlev / Function: Sahil Oteli / Beach Hotel
Ölçek / Size: 1000 m2
Durum / Situation: İnşa Edildi / Built

Konu / Issue: Mimari, İç Mimari / Architecture, Interior Architecture


1975 yılından bu yana Gümüşyaka, Silivri’de kamp alanı olarak hizmet vermekte olan yapının; günümüz ihtiyaç ve taleplerine uygun hazırlanmış olan yenileme projesidir. Yapılan müdahalelerde, yapının kullanıcı hafızasında yer alan kimliğinin korunabilmesine önem verilmiştir. Deniz yönüne açılan bir geçit şeklinde yerleşime sahip olan bu yapıda; bu geçide açılan oda modüllerinin hem bu geçitle hem de birbirleriyle olan ilişkileri yarı geçirgen bir şekilde tekrar düzenlenmiştir. Birbiri ardına dizili olan odaların birbirleriyle olması istenen bu yarı geçirgen ilişkiyi hem görsel hem de sirkülasyon olarak sağlayabilmeleri için bölücü duvarlardaki figürlerden ve peyzajdan yararlanılmıştır. Bu 2 yeni eleman ile birlikte yapının yeni karakteri şekillenmiştir.
The building, which has been serving as a camp site in Silivri, Gumusyaka since 1975; is a renovation project prepared for the renewal in accordance with today’s needs and demands. In the interventions, the importance of protecting the identity of the structure in the user memory was given importance.In the building, which has located in the form of a passage towards the sea; the relations of the room modules with this passage and with each other were rearranged in a semi-permeable way. In order to provide this semi-permeable relationship both visually and circulating for the rooms that are lined up one after another,; figures on the dividing walls and landscaping were used. The new character of the building was shaped with these 2 new elements.

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.