MBM|Meltem Beach&Rooms

1.jpg
2b.jpg

İşveren: ARNC
Proje Alanı: Silivri, İstanbul
Yılı: 2020
İşlev: Sahil Oteli 
Ölçek: 1000 m2
Durum: İnşa Edildi 

Konu: Mimari, İç Mimari 


1975 yılından bu yana Gümüşyaka, Silivri’de kamp alanı olarak hizmet vermekte olan yapının; günümüz ihtiyaç ve taleplerine uygun hazırlanmış olan yenileme projesidir. Yapılan müdahalelerde, yapının kullanıcı hafızasında yer alan kimliğinin korunabilmesine önem verilmiştir. Deniz yönüne açılan bir geçit şeklinde yerleşime sahip olan bu yapıda; bu geçide açılan oda modüllerinin hem bu geçitle hem de birbirleriyle olan ilişkileri yarı geçirgen bir şekilde tekrar düzenlenmiştir. Birbiri ardına dizili olan odaların birbirleriyle olması istenen bu yarı geçirgen ilişkiyi hem görsel hem de sirkülasyon olarak sağlayabilmeleri için bölücü duvarlardaki figürlerden ve peyzajdan yararlanılmıştır. Bu 2 yeni eleman ile birlikte yapının yeni karakteri şekillenmiştir.

9.jpg
4.jpg
8.jpg
3.jpg
45.jpg
48.jpg