top of page

SS|Studio Suites

İşveren: ARNC
Proje Alanı: Soğucak, Kuşadası
Yılı: 2023
İşlev: Konaklama
Ölçek: 500 m²
Durum: Yapım Aşamasında
Konu: Mimari Tasarım

 


'Studio Suites' projesi; Kuşadası, Soğucak Mevkii'nde, tek girişli derin bir dikdörtgen parselin içerisinde bulunan, 8 birimden oluşan bir konaklama yapısı tasarımıdır.
 
Parselin kendine özgü nitelikteki formundan yola çıkılarak; yapının parsel derinliği boyunca, doğu sınırına lineer bir şekilde konumlandırılarak batıya yönlendirilmesi ile birlikte; projedeki tüm birimlerin, peyzaj ve manzara ile ilişkisinin homojen bir şekilde kurgulanması amaçlanmıştır. Tek bir taşıyıcı sistem üzerine kurgulanan farklı boyuttaki birimlerin kütlesel hareketlerinin birleşiminden oluşan tasarım; bu yapılanmanın sonucu olarak ortaya çıkan doluluk ve boşluklar ile nihai formunu almıştır. 
 
Parsel derinliği boyunca, doğu sınırına yaslanan bu yeni lineer yapı kütlesi; birbiri ile ilişkileri sepere edilmiş, bahçe kullanımlı 4 adet zemin kat birimi ve ortak açık merdivenler ile ulaşılan açık teras kullanımlı 4 adet üst kat birimi olacak şekilde düzenlenmiştir.

bottom of page