top of page

EG | 340|3
               

İşveren: ​Ersoy
Proje Alanı: Kırkpınar, Sapanca, Sakarya
Yılı: 2023
İşlev: Konaklama
Ölçek: 650 m²
Durum:  Yapım Aşamasında
Konu: Mimari Tasarım+Uygulama

 

KONUM / ÇEVRE Sapanca Gölü havzasında bulunan Bağdat Caddesi ve çevresi; bahçeli müstakil tekil konut alanları, kentsel boşlukları, cadde genişlikleri, peyzaj düzenlemeleri ile doğal çevrenin korunmasına yönelik alınan örnek planlama kararlarının yanında; günden güne çoğalmakta olan ticari fonksiyonları, yeme içme alanları, ve konaklama birimleri ile sosyal donatı gelişimini hızla sürdürerek bölgenin en önemli ana arteri konumuna gelmiştir.

İŞLEV  327|4; Bağdat Caddesi’nin hemen başında yer alan, bölgenin kısa süreli konaklama ihtiyacına yönelik kendi içerisinde dokulanan; çevresi ile uyumlu, kalıcı, 6 tekil yapı biriminden oluşan bir proje olarak geliştirilmiştir.

YERLEŞİM / DOKULANMA / GEÇİŞ Parselin; cadde, manzara, ışık, mahremiyet gibi konular ile ilişkisi gözetilerek; tekrarlı birimlerin organik bir çoğalmayla farklı yöneliş, yükseliş ve açılarla birbirlerine yakınlaşarak bir araya gelmesi ve bu bir araya gelişin çevre ile uyumunun sağlanmasına önem gösterilmiştir. Böylelikle; ortaya çıkan bu vaziyet yerleşimi ve birim yapılar arasındaki ilişkinin getirdiği dokulanmanın mevcut silüet içerisinde yok olması amaçlanmıştır. Proje; bitişik/yakın olma durumunu, zemin hareketi üzerinden yeniden ele alarak; geçirgenlik, sokak, pasaj, koridor, peyzaj çözümleri ile vaziyet yerleşimini tamamlamıştır.

PLAN / TASARI / SİLÜET / HACİM Her biri müstakil 6 birimden oluşan bu 2 katlı kütleler, merkezdeki karşılama birimi ile irtibatlandırılan; zemin katında mutfak, banyo ve galerili oturma alanı, üst katında ise asma katlı oda yer alan ana kütle ile zemin katında oda birimi ve üzerinde açık terastan oluşan, parçalanmış 3 ayrı kütlenin birleşimi şeklinde tasarlanmıştır. Kendi plan şeması içerisinde birbirinden ayrılan farklı yüksekliklerdeki bu kütlelerin sağladığı silüet etkisi; mahremiyet, şeffaflık, içe dönüklük, çevre ile ilişki gibi konular üzerinden oluşturulmaya çalışılan çeşitliliğin artırılmasını sağlamıştır.

06.jpg
04.jpg
07.jpg
02.jpg
230813_Ersoy_bk   2.jpg
bottom of page