© 2014 - 2019 THECATWORK    

Portakal Yokuşu Cad. Şair Necati Sok. 35/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

creative architecture team

S-Housing

Program  :  Housing

 

Location  : Sakarya / Turkey / 2018

Client       : REMLEY

 

Status      :  Concept

Area         :  5.000 m2

In Sakarya,the building group, which is located on the north-south axis, is connected to the city in the north-east direction and to the green area in the north-west direction, has been resolved as two different types of detached two-storey residential buildings. The building group, which consists of a total of 11 buildings, is laid parallel to the slope so as bot to see each other.In plan analyzes, all common areas are placed in relation to landscape abd landscape, and a semi-permeable relationship is defined.In addition to the common area on the ground floor, circulation area are also an important turning point in terms of strengthening the relations with the environment.

Serdivan, Sakarya kuzey güney aksında yamaca yerleşerek kuzey doğu yönünde şehir, kuzey batı yönünde ise yeşil alan ile manzara ilişkisi kuram yapı grubu, yatırımcı talebine istinaden 2 farklı tipte, müstakil, 2 katlı konutlar olarak çözümlenmiştir. Toplamda 11 yapıdan oluşan yapı grubu, birbirlerini görmeyecek şekilde eğime paralel yönde yerleştirilmiştir. Plan çözümlemelerinde ortak alanların tamamı manzara ve peyzaj ile ilişkili olacak şekilde yerleştirilmiş ve yarı geçirgen bir ilişki tanımlanmıştır. Zemin katta ortak alanlara ek olarak sirkülasyon alanlarının da cephe hattına çekilmesi yapıların çevre ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir karardır.