© 2014 - 2019 THECATWORK    

Portakal Yokuşu Cad. Şair Necati Sok. 35/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

creative architecture team

  A602 

Program  :  Interior Design Project and Application

 

Location  :  Istanbul / Turkey / 2017 - 2018

Status      :  Built

Area         :  300 m2

At Tuzla, Tepeören Region, this project is located in a complex where approximately 100 light steel detached residential buildings produced in 90s. In the project, depending on the user requirements, working scheme and interior design was studied.

By using the advantage of the steel, which is exposed to the structural system, the design has been flexibly handled. Since the existing functions in the housing are irregular and inadequate, firstly, the kitchen unit' s location in the ground floor has been changed and a transparent mass has been added in order to connectthe drawing room and dinner area. The floor of the drawing room of ​​the existing living area, which is supported by atrium, raised and also seperated by fireplace.The problem of natural light caused by the grand veranda was solved by the linear skylights attached to the ceiling.In the project, which is made entirely of natural materials, different choices were

made according to the changes in function.

Tuzla, Tepeören Mevkii’nde, 90’lı yıllarda hafif çelik konstrüksiyonla üretilmiş olan yaklaşık 100 müstakil konut yapısından oluşan bir komplekste bulunan projede, kullanıcı taleplerine bağlı olarak yapının işleyiş şeması ve iç mimari tasarımı üzerinde çalışılmıştır. Konut içerisindeki mevcut fonksiyonların düzensiz ve yetersiz olmalarından dolayı öncelikle zemin katta bulunan mutfak biriminin yeri değiştirilerek salon birimi ile bağlantısını sağlama ve yemek bölümünü konumlandırmak amacıyla saydam bir kütle eklemesi yapılmıştır. Mevcut salon biriminin yatayda büyüyen formunun yemek bölümü ile ilişkilenen yaklaşık 2 kat yüksekliğindeki oturma kısmı platform ile yükseltilerek ve şömine ile ayrıştırılarak mekanların tanımlanması amaçlanmıştır. Salon biriminin oluşumunda devam eden veranda sebebiyle ortaya çıkan doğal ışık sorunu veranda salon birleşiminde açılan skylight’lar ile çözümlenmiştir.