© 2014 - 2019 THECATWORK    

Portakal Yokuşu Cad. Şair Necati Sok. 35/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

creative architecture team

Krefeld Hotel

Program  :  Hotel

 

Location  : Krefeld / Germany / 2018

Status      : Underconstruction

Area         :  6.200 m2

The building, which is now used as an office in the train station in Germany, Krefeld, has been transformed into a structure that offers different forms of accommodation in order to meet the needs of students and temporary private sector employees. There are convergent-convertible units in different sizes that can solve both short-term and medium-term accommodation needs.

Krefeld Almanya’da tren garı meydanında bulunan mevcut durumda ofis olarak kullanılmakta olan yapı, şehirdeki öğrenci ve geçici özel sektör çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı konaklama şekilleri sunan bir yapıya dönüştürülmüştür. İçerisinde hem kısa süreli hem de orta süreli konaklama ihtiyacını çözebilecek farklı büyüklüklerde, birleşebilir-dönüşebilir birimler barındırmaktadır.