© 2014 - 2019 THECATWORK    

Portakal Yokuşu Cad. Şair Necati Sok. 35/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

creative architecture team

Bodrum Cafe

Program  :  Cafe

 

Location  : Bodrum / Turkey / 2018

Status      : Underconstruction

Area         :  300 m2

It is aimed to transform the two-story, common typology-like, commercial function building into a cafe-lounge concept in the project located in Salvaraga Yacht Harbor Içmeler. Firstly, it is requested that the service area be constructed on the ground floor and the height of the space should be increased by opening the gallery space in order to enrich the volume. Service areas are located on the upper floor. In order to strengthen the relationship with the environment instead of the inward-looking form of the building, it is aimed to make the facade transparent and to make contact with the material and to touch the public space in the horizontal by adding a floor terrace.

Şalvarağa Yat Limanı, İçmeler’de bulunan projede mevcut durumda 2 katlı, genel tipolojiye benzer, ticaret fonksiyonu üretmiş olan yapının cafe-lounge konseptine dönüştürmesi amaçlanmıştır. Öncelikle hizmet alanının zemin katta kurgulanması ve mekanın yüksekliğinin de hacmi zenginleştirmek amacıyla galeri boşluğu açılarak arttırılması istenmiştir. Üst katta kalan bölümde ise servis alanları yer almıştır. Yapının içe dönük formu yerine çevre ile ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla cephenin saydamlaştırılarak malzeme ile ilişki kurması, zemin terası eklenerek de yatayda kamusal alana dokunması amaçlanmıştır.