URB|URBANPARK

               

İşveren / Employer: ​Remley İnşaat
Proje Alanı / Project Location: Serdivan, Sakarya
Yılı / Year: 2019
İşlev / Function: Ticaret / Commercial
Ölçek / Size: 6000 m²
Durum / Situation: İnşa Edildi / Built
Konu / Issue: Mimari / Architecture, İç Mimari / Interior Architecture

 

Serdivan, Sakarya’da geçici bir alan ve süre için, ihtiyaca göre belirlenmiş farklı boyutlardaki çelik modüllerin birleşimlerinden oluşan, taşınabilir, çoğalabilir bir organizma oluşturmayı amaçlayan yeme-içme kompleksi projesi; merkezinde çeşitli etkinlik, oturma, park-oyun fonksiyonlarını barındıran peyzaj düzenlemesi ile kentsel bir boşluk yaratarak, içerisindeki açık-kapalı alan ilişkisini kuvvetlendirerek sınırları yok etmeyi amaçlamıştır. Yapının formu ve dolu-boş oranı; arazinin özellikleri ile merkezde kamusal alan kullanımını öne çıkarmayı amaçlayan yaya sirkülasyonu referans alınarak, çeperlere yakın konumda yapıyı çevreleyecek kesintisiz bir yarı açık sirkülasyon hattı yaratan geniş saçak düzlemine, farklı konseptlere hizmet eden modül kombinasyonlarının belirli boşluklarla ilişkilendirilmesi ile oluşturulmuştur. Modül kombinasyonlarının hizmet ettiği 6 farklı yeme-içme konseptinin tanımladıkları belirli alanları olmasına rağmen tamamen kaldırılabilir olarak tasarlanmış  cepheleri sayesinde, modüllerin kentsel boşluk ve yarı açık sirkülasyon alanı ile bütünleşerek kompleksin iç-dış ilişkisinin yok edilmesi ve bütüncül bir açık yeme içme çarşısı halinde çalışması hedeflenmiştir. Tüm bu kompleksin ortak ihtiyaçları olan ıslak hacimler, sirkülasyon, peyzaj ve açık-kapalı etkinlik alanları da belirlenen bu tasarımın ihtiyaçları doğrultusunda planlanmıştır. Kentsel boşluğun peyzaj tasarımında ise; farklı kotlarda informasyon, etkinlik, oyun alanı ve dinlenme platformları düzenlenerek kullanıcıların yeme-içme fonksiyonları ile birlikte farklı sosyal aktivitileri bu yarı kamusal kompleksin içinde deneyimleyebilmeleri amaçlanmıştır.  

A food and beverage complex project that aims to create a portable, reproducible organism consisting of the steel module combinations with different sizes according to the need for a temporary area and time in Sakarya, Turkey. It is aimed to remove the borders by creating an urban space with its landscape arrangement that includes various activity, seating, park-game functions in its center, and strengthening the open-closed area relationship within it. The form of the building and the void ratio have been created by associating the combinations of modules that serve different concepts to a wide eaves plane which creates a continuous semi-open circulation line surrounds the building near the borders with reference to the features of the land and to enhance the usage of public space in the center. Despite the fact that the 6 different food and beverage concepts which served by the module combinations have certain areas defined by them, the facades were designed to be fully removable for the aim of integrating the modules with the urban space and the semi-open circulation area to eliminate the internal-external relationship of the complex and operate as a totalitarian outdoor bazaar. Common needs of this complex ; wet areas, circulation, landscaping and outdoor-indoor activity areas are also planned in the line with the needs of this totalitarian design. In the landscape design of the urban space; by organizing information, activity, playground and recreation platforms at different levels, it is aimed to enable users to experience different social activities in this semi-public complex along with eating and drinking functions.

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.