BÜŞRA KOÇAK

2007 yılında 'Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü' nü kazandı. Lisans eğitimi döneminde değişim programı ile İtalya’da ‘Bologna Üniversitesi’ nde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında ‘Yıldız Teknik Üniversitesi’ nden mezun oldu. 2015-2018 yılları arasında 'Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 'Mimari Tasarım' yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi döneminde başlayarak İstanbul’ da ve İtalya’ da çeşitli mimarlık ofislerinde ve şantiyelerde çalıştı; farklı ölçeklerde yarışma ve atölye çalışmalarında bulundu. 2018 yılında ‘Berk Arinç’ ortaklığındaki ‘M-Ofis’ projesi ile ‘2017 Arkitera Mimarlık Yıllığı’ nda, ‘A602’ konut projesi ile de ‘2018 Arkitera Mimarlık Yıllığı’ nda yer almış ve aynı proje ile ‘Archist 2019’ organizasyonunda jüri tarafından ‘Homeart Jüri Özel Ödülü’ ne uygun görülmüştür. 

In 2007, he was accepted to the 'Department of  Architecture' in 'Yıldız Technical University'. During her undergraduate education, she continued her education at 'Bologna University' in Italy with an exchange program. In 2012, he graduated from Yıldız Technical University. Between the years 2015-2018, she studied 'Architectural Design' master program at 'Yıldız Technical University'. Starting from her undergraduate education, she worked in various architectural offices and construction sites in Istanbul and Italy, and competed in various scales and workshops. She took part in the '2017 Arkitera Architecture Yearbook' with the 'M-Office' project and in the '2018 Arkitera Architecture Yearbook' with the 'A602' housing project in partnership with Berk Arinç, and with the same project was deemed eligible for the 'Homeart Jury Special Award' by the jury at the 'Archist 2019' organization. 

BERK ARİNÇ

Lisans öncesi eğitim hayatını ‘Bodrum Marmara Koleji’nde tamamladı. 2007 yılında ‘İTÜ İç Mimarlık Bölümü’ nü kazandıktan sonra ‘Mimarlık Bölümü’ ne geçiş yaptı. Mezun olduktan sonra İTÜ’de ‘Proje ve Yapım Yönetimi’ bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Lisans eğitimi süresince ve sonrasında çeşitli ofis ve şantiyelerde çalışarak farklı ölçekte yarışma ve atölyelerde yer aldı. 2015’te kurucu ortağı olduğu ‘Rhizome Architects’ ile birçok yurtiçi ve yurtdışı projeler üreterek; 2015 yılında uluslararası alanda ‘Ctrl+Space’ in açmış olduğu ‘Hamburg Hybrid Housing’ yarışmasında mansiyon ödülü kazanmış; ‘İmmo Ofis Bodrum’ projesi ile de ‘2016 Arkitera Mimarlık Yıllığı’ nda yer almıştır. Sonrasında ‘Büşra Koçak’ ortaklığındaki ‘M-Ofis’ projesi ile ‘2017 Arkitera Mimarlık Yıllığı’ nda, ‘A602’ konut projesi ile de ‘2018 Arkitera Mimarlık Yıllığı’ nda yer almış ve aynı proje ‘Archist 2019’ organizasyonunda jüri tarafından ‘Homeart Jüri Özel Ödülü’ ne uygun görülmüştür. 

He completed his pre-license education in ‘Bodrum Marmara College’. After get into ‘ITU Department of Interior Architecture’ in 2007, he transferred to Department of Architecture. After graduation, he got his master’s degree in ‘Project and Construction Management’ from ITU. During and after his undergraduate education, he worked in various offices and construction sites and took part in various competitions and workshops. In 2015, he founded 'Rhizome Architects' and published many domestic and international projects. In 2015, he won an honorable mention at the ‘Hamburg Hybrid Housing’ competition organized by ‘Ctrl + Space’ internationally; It was also included in the ‘2016 Arkitera Architecture Yearbook’ with the ‘İmmo Office Bodrum’ project. Subsequently, in partnership with Büsra Koçak he took part in the ‘2017 Arkitera Architecture Yearbook’ with the ‘M-Office’ project and in the ‘2018 Arkitera Architecture Yearbook’ with the ‘A602’ housing project, and the same project was deemed eligible for the ‘Homeart Jury Special Award’ by the jury in ‘Archist 2019’. 
 

ÖDÜLLER | AWARDS

Serdivan 127 |Arkitera Türkiye Mimarlık Yıllığı | Turkey Architectural Yearbook | 2019

Serdivan 127 | Hürriyet | Sign of the City Awards Premium Project | 2019

Build | USA | Çok Disiplinli Türk Mimari Tasarım Ofisi Ödülü | Multi-Disciplinary Architecture Design Studio Award Turkey | 2019

A602 | Mimarşiv Archist | Homeart Ödülü | Homeart Award | 2019
A602 | BIGSEE | Slovenia | İç Mimari Ödülü | Interior Design Award | 2019

A602 | Arkitera Türkiye Mimarlık Yıllığı | Turkey Architectural Yearbook | 2018
Serdivan M-Office | Arkitera Türkiye Mimarlık Yıllığı | Turkey Architectural Yearbook | 2017
Küçük Armutlu Fikir Yarışması | Küçük Armutlu Competition | Mansiyon Ödülü | Honorable Mention | 2015

ETKİNLİKLER | EVENTS

Söyleşi | ArchDsgn Summit Bi Kahve Sohbetleri | 2019 Nisan
Söyleşi | Tucsa Çelik Yapılar Dergisi | 2018 Nisan
Bienal (4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali) | Adeta Mükemmel | 2017 Ekim
Söyleşi | Kalebodur Mimarlara Bülten | 2017 Ocak

YAYINLAR | PUBLICATIONS

Serdivan 127 | Archello | 2020 Mart

Serdivan 441 | XXI Dergi | 2020 Mart

Serdivan 441 | Kalebodur ile Mimarlara Bülten | 2020 Ocak

Serdivan 441 | Arkitera | 2020 Ocak

Serdivan 127 | Yapı Dergisi | 2020 Ocak

Serdivan 127 | Vbenzeri | 2019 Kasım

Serdivan 127 | Arkitera | 2019 Ekim

A602 | Yapı Dergisi | 2019 Ekim

Serdivan M-Ofis | Archello | 2019Eylül

A602 | Natura Dergisi | 2019 Temmuz

A602 | Homeart Dergisi | 2019 Nisan

A602 | Archdaily | 2019 Ocak
A602 | Archello | 2019 Şubat
A602 | Homeart Dergisi | 2019 Nisan
A602 | Natura Dergisi | 2019 Temmuz
Serdivan M-Office | Archello | 2019 Eylül
A602 | Yapı Dergisi | 2019 Ekim
Serdivan 127 | Arkitera | 2019 Ekim
Serdivan 127 | Vbenzeri | 2019 Kasım

A602 | Vbenzeri | 2018 Kasım
A602 | Arkitera | 2018 Ekim
Adeta Mükemmel | Arkitera | 2017 Ekim
Serdivan M-Office | Arkitera | 2017 Kasım
Serdivan M-Office | Metal Architecture Dergisi USA | 2018 Kasım
Serdivan M-Office | Çelik Yapılar Dergisi | 2018 Ocak

Serdivan M-Office | Kalebodur ile Mimarlık Serisi | 2018

KATILIMCILAR | COLLABORATORS

U., Polat

Mimar: Yıldız Teknik Üniversitesi

 

C., Aktaş

İç Mimar: Işık Üniversitesi

İ., Bayar

Mimar: İstanbul Teknik Üniversitesi

S., Soygür

Mimar: Girne Amerikan Üniversitesi

S., Yılmaz

Mimar: İstanbul Bilgi Üniversitesi

O., Sur

Mimar: Yıldız Teknik Üniversitesi

C., Çavdar

Mimar: Yıldız Teknik Üniversitesi

C., Güngör

Mimar: Yeditepe Üniversitesi

B., Parmaksız

Grafik Tasarımcı: İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

K., Fatoğlu

Mimar: Yeditepe Üniversitesi

  • Facebook
  • Instagram

info@thecatwork.com 

+90 212 236 16 10

© 2020 by theCreativeArchitecturalTeamwork Mimarlık.